H í r l e v é l
A Vajdasági Magyar Folklórközpont  feladatai realizálásának egyik fő állomáshelye az informálás, mely a mostani időkben minden téren a legfontosabb. Ezt fölismerve és abból a tényből kiindulva, hogy a műfaj művelőinek megalakulásunkig nem volt Vajdaságban írott formában értesítője, egyedülálló vállalkozásba kezdtünk. Hiánypótló űrt töltöttünk/töltünk be idehaza, és a Kárpát-medencei szakmai szervezetek és egyének informálásával, az itteni és és a határon túli események kölcsönös hírüladásával. Az írott forma, bizonyára még hosszú ideig gyakorlatban lesz, hiszen létjogosultságát már bizonyította.
A kezdetleges 100-150  példányszám helyett,  ma már 500 példányban készítjük és továbbítjuk  HÍRLEVELünket, idehaza és a környező országokba.
Ezzel egyidőben a technika új vívmányait is segítségül vettük, és a világhálón is továbbítjuk az információkat (eMOTÍVUM), melyet az NKA támogat.
 
felíratkozás a díjmentes
eMOTÍVUM
hírlevélre
 
A friss 
eMOTÍVUM
 
 
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1
2
3
4
5
6
Kalendár
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
Kalendár
1
2
3-4
5
6
 
Kalendár
1-2
3-4
5-6
Kalendár
Kalendár
1
2
3
4
 
Kalendár
1
Kalendár
1
Kalendár
 
Kalendár
Kérdőív-eredmény
2006.december
 
2007. december