NÉPRAJZ
NÉPMŰVÉSZET
az internetten

Néprajzi filmezés a Néprajzi Múzeumban

__________________________________________________

Népcsoportok és regionális kultúrák - Dunántúl, Felföld, Alföld és Erdély
NÉPSZOKÁSOK
Folklorisztika

_________________________________________________________
Halász Péter néprajzos
Lőrinc Cselesztin3-14
2012-03-14

Sokan hallottak a csángókról, de kevesen tudják, hól élnek, kifélék és hányfélék.
A műsorunk ezekre a kérdésekre ad választ. A  riport főszereplője Halász Péter néprajzos.

Digitalizált Ethnographia

Az Ethnographia digitalizált számai 1890-2004 évfolyamig innen érhetőek el.

http://www2.arcanum.hu/ethnographia

Néprajzi Értesítő (1900-2004)

A Néprajzi Múzeum évkönyve, a Néprajzi Értesítő (címváltozatai: A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztálya Értesítője, A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője) 1900-ban indult az Ethnographia folyóirat mellékleteként, 1935-től önálló évkönyv. Megjelent: 1900-1916, 1926-1943 és 1954-től folyamatosan. Szünetelt: 1917-1925 és 1944-1953 között. Legfrissebb száma: 89. évf. 2007.
A képekre kattintva megtekintheti az egyes évfolyamok digitalizált, PDF formátumú változatát. A fájlok mérete 16 és 342 MB között változik, ezért gyengébb teljesítményű számítógépeknél több ideig is eltarthat, amíg a dokumentumok betöltődnek.

http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=421

Györffy István Néprajzi Egyesület folyóiratának digitalizált számai: NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR (1992 - 2008.)


K A T A L Ó G U S :

Néprajzi Múzeum Könyvtára

Magyar Néprajzi Bibliográfia

Néprajzi alapmunkák

http://www.konyv-e.hu/pdf/Nepszokasok.pdf"Száz magyar falu könyvesháza" - sorozat kötetei

Balassa -- Ortutay: Magyar néprajz

Magyar Néprajzi Lexikon

Magyar Néprajz: nyolc kötetben

Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje
 
 Néprajzi Múzeum

Kemény Lajosné Varga Mária: Hertelendyfalvi székely varrottasok

 
Nagy Abonyi Ágnes: A Zenta Városi Múzeum állandó néprajzi kiállítása

Fejezetek:
Előszó
Visszatekintés
Településtörténet
A hagyományos lakóház
Vízközelben
A halászat
Gazdálkodás
A kender és a vászon útja
Fazekasság
Válogatott irodalom
Tartalom

Csatolt állományok:

01_eloszo.pdf   (2.23 MB)   FileType
02_visszatekintes.pdf   (626 kB)   FileType
03_telepulestortenet.pdf   (2.57 MB)   FileType
04_a_hagyomanyos_lakohaz.pdf   (1.69 MB)   FileType
05_vizkozelben.pdf   (2.5 MB)   FileType
06_a_halaszat.pdf   (2.2 MB)   FileType
07_gazdalkodas.pdf   (3.46 MB)   FileType
09_fazekassag.pdf   (1.81 MB)   FileType
10_valogatott_irodalom.pdf   (85 kB)   FileType
11_tartalom.pdf   (42 kB)   FileTypeMalonyai Dezső: A magyar nép művészete
 
Kárpátalja népzenéje és táncos hagyományai

Bibliográfia a hagyományőrzésről

Digitális Népzenei Olvasókönyv  

 
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd 
A nagyünnepek hazai és közép-európai hagyományvilágából
Budapest: [Szent István Társulat], 1989

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 1. 
A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából
(december 1. – június 30.)
Budapest: Szent István Társulat, 1977
 
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium 2. 
A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából
(július 1. – november 30.)
Budapest: Szent István Társulat, 1977

Jankovics Marcell
Jelkép-kalendárium 

Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg...
Budapest: Magyar Könyvklub, [2001]

Dömötör Tekla: Magyar népszokások 
Budapest: Corvina, 1983

Dömötör Tekla: Naptári ünnepek -- népi színjátszás   
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979

Dömötör Tekla: A népszokások költészete   
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974

Katona Lajos: Folklór-kalendárium 
Budapest: Gondolat Kiadó, 1982

Vadrózsák 
Kriza János székely népköltési gyűjteménye Faragó József gondozásában
Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1975

Szlovákiai Magyar Népzenei Adattár - szakkönyvtár, tanulmányok jegyzéke, hanghordozók gyűjteménye : http://www.magyar.sk/frame.asp?id_menu=12

TANKÖNYVTÁR | NÉPRAJZA magyar nép tánchagyományaA magyar néptánc típusaiNéprajz - ünnepek és népszokások


Népzenei Archívum