MADJARSKI FOLKLORNI CENTAR U VOJVODINI
SRB - 24000 Subotica
ul. Dózsa György 17.
vmf@vmf.org.rs
 

Мађарски Фолклорни Центар у Војводини (МФЦ) основан је 1995. године у Бачкој Тополи, као непрофитна, нестраначка организација са циљем очувања, неговања и ширења мађарске народне традиције. Ова организација путем својих веома распрострањених активности (стручних скупова за размену информација, стицања квалификација и цертификата, организовања промоција и манифестација, стручних путовања и посета, одржавања конференција, и сл.) представља важни сегмент у овој области. Једна од главних подручја њеног рада су обуке на тему изворне народне уметности (народне игре, народна музика и народна радиност /ткање, вез, грнчарство, израда чипке, припрема и украшавање народних ношњи, израда традиционалних инструмената, украшавање јаја, израда медењака, и сл./).
Ова организација је замишљена као матична кућа у којој ће се окупљати сви који желе да се баве мађарским
фолклором (било духовним или материјалним). Ова кућа ће обезбедити заинтересованим групама и
појединцима све потребне информације, као и могућности за адекватно стручно усавршавање и помоћ
у остваривању разних пројеката везаних за мађарски фолклор. У складу са горе поменутим циљевима МФЦ
објављује свој информативни лист у електронском облику (е-Motívum). У њему се налазе све важне и
актуелне информације немењене за чланство и друге заинтересоване појединце. Значајније информације се могу наћи и на wеб страни организације (www.old.vmf.org.rs). Руководство наше организације чини петочлано председништво и један секретар који ради волонтерски без новчане накнаде. Организација се
финансира путем чланарина, донација, спонзора и фондација, а њено седиште је у Суботици, у ул. Дожа
Ђерђа 17. Ту се налазе радне и службене просторије; радионице за практичну обуку са потребном опремом,
учионице за теоретску наставу, стручна библиотека, канцеларија, итд..


Rešenje APR-a (pdf format)

STATUT (pdf format)