V a j d a s á g i    M a g y a r    F o l k l ó r k ö z p o n t
Szerbia  - 24000 Szabadka, Dózsa György u. 17.